Masz problem? Przyjdź do nas!

Często w codziennym życiu, stykamy się z nagłymi potrzebami finansowymi, lub tez zwyczajnie brakuje nam środków na realizację wcześniej podjętych planów. Zdarza się także, iż nasze plany wymagają podjęcia większych środków niż zwykła pożyczka. Sięgamy wówczas po różnego rodzaju kredyty konsumenckie czy też nawet hipoteczne, te ostatnie związane najczęściej z zakupem nieruchomości.

Czy należy tak postępować? Oczywiście, że tak, wszystko bowiem jest dla ludzi. Problem pojawia się dopiero wówczas, gdy nasze możliwości finansowe z takich czy innych powodów nie wystarczają na spłatę posiadanego zadłużenia. Pojawiająca się wówczas groźba postępowania sądowego, egzekucji komorniczych, przeraża każdego dłużnika. Do takich sytuacji nikt nie chciałby dopuszczać.

Inne typowo życiowe sytuacje z którymi nikt z nas nie chce się zetknąć a które często nas dotyczą, to konflikty z ubezpieczycielami lub też sprawcami różnego rodzaju szkód wynikających z kolizji komunikacyjnych, roszczeń z umów ubezpieczeniowych itp. W każdej chwili możemy bowiem stać się ofiarą różnego rodzaju szkód czy to materialnych wynikających z  np. uczestnictwa w wypadku samochodowym czy też będąc w sporze z ubezpieczycielem co do wypłaty należnego odszkodowania za szkody wynikające z różnego rodzaju uszkodzeń ciała. Spotykając się z tego typu sytuacjami czujemy się często bezradne w zetknięciu z działaniem machiny biurokratycznej oraz wymogami obowiązującego prawa. W takich sytuacjach niezbędna jest nam fachowa pomoc.

W tym celu powstała właśnie Absolvo sp. z o.o. Jako zespół doświadczonych prawników, menedżerów oraz doradców podatkowych pomagamy dłużnikom wyjść z problemów finansowych poprzez:

  1. prowadzenie sporów sądowych celem uniknięcia spłaty nienależnych zobowiązań,
  2. prowadzenie negocjacji z bankami celem rozłożenia zaległych należności na raty umożliwiające spłatę
  3. prowadzenie upadłości konsumenckiej prowadzącej do całkowitego umorzenia zadłużenia.

W zakresie działalności odszkodowawczej Absolvo sp. z o.o. specjalizuje się w:

  1. uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu poniesionych szkód na mieniu i osobie na skutek uczestnictwa w szkodach komunikacyjnych, będąc stroną umów ubezpieczeniowych w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczycieli i wiele wiele innych.

Współpracując z wieloma kancelariami prawnymi świadczymy pomoc na najwyższym poziomie troszcząc się o interesy naszych klientów.